Marcos Kiyotatsu Shimabukuro
Nome: Marcos Kiyotatsu Shimabukuro
Categoria: FIJ A
Nascimento: 08/03/1970
Graduação: Preta 5 DAN